Actadh, Seinn, Teagasg Cànain, Eadar-theangachadh, acting, singing, Gàidhlig tuition, translation

Photograph of Beathag Mhoireasdan

www. .co.uk

 
Fàilte
 
Actadh
 
Dreuchdan
 
Cuir fios
 
Ceanglaichean
 
 

Beathag Mhoireasdan

23 Thornwood Drive

Glasgow

G11 7TS

Fòn & Facs - + (0)141 576 0456

Mobile - + (0)7968 283287

Seoladh dealain - enquiries@beathag.co.uk

BEATHAG MHOIREASDAN

ball: British Actors' Equity Association

No. M00111711

Fòn/facs:  + (0)141 576 0456
Fòn-l:       +(0)7968 283287

Post - d  enquiries@beathag.co.uk

Actadh, Seinn, Teagasg Cànain, Eadar-theangachadh, acting, singing, Gàidhlig tuition, translation